Tin tức
SẢN PHẨM MỚI
MẠCH ĐIỆN
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Arduino KY-003 Hall Magnetic Sensor Module

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
25,000₫
 • Số lượng sản phẩm: Còn
 • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

Hall magnetic sensor module

The KY-003 is a magnetic switch. If no magnetic field is present, the signal line of the sensor is HIGH (3.5 V). If a magnetic field is presented to the sensor, the signal line goes LOW, at the same time the LED on the sensor lights up. The polarity of the magnetic field is of influence to the switching action. The front side of the sensor needs the opposite polarity as the back of the sensor to switch on.

In the example program the led on the Arduino (pin 13) will be turned on when a magnetic field is present.

Connecting to the Arduino

 • Pin - = GND, connect to GND of the Arduino
 • Pin (middle pin) +5 v, connect to Arduino +5
 • Pin S signal, connect to Arduino pin 10
 • Power consumption, 3 mA in rest, 8 mA when switched on

Example code

/*
KY-003 Hall magnetic switch
*/
 
int Led = 13 ; // define LED Interface
int SENSOR = 10 ; // define the Hall magnetic sensor interface
int val ; // define numeric variables val
 
void setup ()
{
 pinMode (Led, OUTPUT) ;  // define LED as output interface
 pinMode (SENSOR, INPUT) ; // define the Hall magnetic sensor line as input
}
 
void loop ()
{
 val = digitalRead (SENSOR) ; // read sensor line
 if (val == LOW) // when the Hall sensor detects a magnetic field, Arduino LED lights up
 {
  digitalWrite (Led, HIGH);
 }
 {
  digitalWrite (Led, LOW);
 }
}
Sản phẩm liên quan