Tin tức
SẢN PHẨM MỚI
MẠCH ĐIỆN
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

MODULE THỦY NGÂN

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
25,000₫
 • Số lượng sản phẩm: Còn
 • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

Mercury switch module and a digital interface, built-in 13 LED build a simple circuit to produce tilt warning lamp 13 comes with digital interfaces of the LED, the mercury tilt switch sensor interface to access digital 3, when the tilt switch sensor senses a key signal, LED lights, otherwise off.

Schematic

 • Arduino GND --> Pin - of module
 • Arduino 5+ --> Pin middel of module
 • Arduino 3 --> pin S of module

Example code

//KY017 Mercury open optical module
int Led = 13 ;// define LED Interface
int buttonpin = 3; // define the mercury tilt switch sensor interface
int val ;// define numeric variables val
void setup ()
{
 pinMode (Led, OUTPUT) ;// define LED as output interface
 pinMode (buttonpin, INPUT) ;// define the mercury tilt switch sensor output interface
}
void loop ()
{
 val = digitalRead (buttonpin) ;// read the values assigned to the digital interface 3 val
 if (val == HIGH) // When the mercury tilt switch sensor detects a signal, LED flashes
 {
  digitalWrite (Led, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite (Led, LOW);
 }
}
Sản phẩm liên quan