Tin tức
SẢN PHẨM MỚI
MẠCH ĐIỆN
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Arduino KY-024 Linear Magnetic Hall Sensors

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
25,000₫
 • Số lượng sản phẩm: Còn
 • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

Linear Hall magnetic module

Linear Hall magnetic module and a digital interface, built-in 13 LED build a simple circuit to produce a magnetic field warning lamp 13 comes with digital interfaces of the LED, the linear Hall sensor magnetometer access number 3 interface, when linear Hall magnetometer Sensor senses a key signal, LED lights, otherwise off.

Example Code

int Led = 13 ; // define LED Interface
int buttonpin = 3; // define the linear Hall magnetic sensor interface
int val ; // define numeric variables val
void setup ()
{
 pinMode (Led, OUTPUT) ; // define LED as output interface
 pinMode (buttonpin, INPUT) ; // define linear Hall magnetic sensor output interface
}
void loop ()
{
 val = digitalRead (buttonpin) ; // digital interface will be assigned a value of 3 to read val
 if (val == HIGH) // When the linear Hall sensor detects a magnetic signal, LED flashes
 {
  digitalWrite (Led, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite (Led, LOW);
 }
}
Sản phẩm liên quan