Tin tức
SẢN PHẨM MỚI
MẠCH ĐIỆN
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

MODULE KEY SWITCH

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
25,000₫
 • Số lượng sản phẩm: Còn
 • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

KEYES ARDUINO key switch module

When the key is pressed the buildin LED on pin 13 will be turned off.

Connecting to the Arduino

 • Pin - = GND, connect to GND of the Arduino
 • Pin (middel pin) +5 v, connect to Arduino +5
 • Pin S signal, connect to Arduino pin 10


Example code

int Led = 13 ;// define LED Interface
int buttonpin = 10; // define the key switch sensor interface
int val ;// define numeric variables val
void setup ()
{
 pinMode (Led, OUTPUT); // define LED as output interface
 pinMode (buttonpin, INPUT); // define the key switch sensor output interface
}
void loop ()
{
 val = digitalRead (buttonpin); // digital interface will be assigned a value of 3 to read val
  if (val == HIGH) // When the key switch when the sensor detects a signal, LED flashes
 {
  digitalWrite (Led, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite (Led, LOW);
 }
}
Sản phẩm liên quan